Zwrot towaru

 1. Zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość, każdy klient, który jest konsumentem, ma prawo do rezygnacji z umowy zakupu, nie podając przy tym żadnych przyczyn. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej. Ważne jest, aby oświadczenie to zostało wysłane w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Adres, na który należy wysłać oświadczenie, to: „Olmag.pl, ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna". Można także przesłać oświadczenie drogą elektroniczną, kierując je na adres email: sklep@olmag.pl. Warto pamiętać, że termin 14 dni jest terminem decydującym, a jego przekroczenie może skutkować brakiem możliwości odstąpienia od umowy.
 2. Okres 14 dni, w którym klient może odstąpić od umowy, zaczyna się liczyć od dnia, kiedy Towar został dostarczony. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać stosowne oświadczenie na adres „Olmag.pl, ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna” przed jego upływem. Klient ma możliwość skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), jednak nie jest to wymóg. Należy jednak zwrócić uwagę, że Sprzedający akceptuje jedynie oświadczenia złożone w formie pisemnej.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: „Olmag.pl” Polna 6, 66-340 Przytoczna.
 4. Aby dokonać zwrotu, produkt musi pozostać w stanie nienaruszonym przez Klienta. Nie może wykazywać oznak użytkowania: nie powinien być otwierany, uszkodzony ani być pozbawiony swojego pierwotnego opakowania. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy przez kupującego, zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Produkt zwracany przez Klienta będącego Konsumentem powinien być odpowiednio zapakowany, tak by uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. Wszelkie koszty związane z pakowaniem i wysyłką zwrotu pokrywa Klient.
 6. W przypadku zwrotu przez klienta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadające jedynie cenie produktów zwróconych.
 7. Gdy przyjmiemy zwracany towar, dokonamy zwrotu płatności, włączając w to koszty dostawy, korzystając z tej samej metody płatności, jaką wybrał Klient
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsument nie posiada prawa do rezygnacji z umowy:
  1. W przypadkach, gdy cena lub wynagrodzenie za Towar jest zależne od fluktuacji na rynku finansowym, które są poza kontrolą Sprzedającego, a które mogą mieć miejsce w okresie przed upływem przysługującego konsumentowi terminu do odstąpienia od umowy.
  2. w sytuacji, gdy umowa dotyczy dostarczenia produktu niebędącego produktem gotowym, lecz wykonanym według specyfikacji konsumenta lub dostosowanym do jego indywidualnych wymagań.
  3. gdy przedmiot umowy to produkt, który szybko się psuje lub ma ograniczony czas ważności.
  4. gdy przedmiot umowy to produkt w szczelnym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić z powodów higienicznych lub ochrony zdrowia, jeśli opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu.
  5. W sytuacji, gdy przedmiotem transakcji jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego zwrot nie jest możliwy ze względów higienicznych lub w celu ochrony zdrowia po jego otwarciu, prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. gdy chodzi o dostarczanie materiałów cyfrowych niezapisanych na fizycznym nośniku, jeżeli dostarczenie rozpoczęło się z wyraźnej zgody Konsumenta przed końcem okresu odstąpienia i po tym, jak został poinformowany przez sprzedawcę o możliwej utracie prawa do rezygnacji z umowy.
  7. Jeśli klient odstąpi od umowy zawartej na odległość, to umowa ta jest traktowana, jakby nigdy nie doszło do jej zawarcia.

  Przy zwrocie produktu prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zwrotu.
  Zanim odeślesz produkt, skontaktuj się z nami, aby uzgodnić szczegóły zwrotu. Prosimy o przesłanie zwracanego produktu za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej, dołączając do niej fakturę oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z umowy na poniższy adres:

 9. Olmag.pl
  sklep@olmag.pl
  tel.: 698 304 621

  Niezałączenie powyżej wspomnianego oświadczenia o zwrocie może prowadzić do opóźnienia lub uniemożliwić przeprowadzenie procesu zwrotu.